Burn out als wake-up call

Burn out als wake-up call

Jevve Jans

Als je te lang iets doet waar je niet gelukkig van wordt, heb je een aanzienlijk meer kans op het ontwikkelen van overspannenheid, stress en burn-out gerelateerde klachten. Het komt er op neer dat de verbinding tussen jou en je kern langzaam wordt verbroken. Burn-out is een wake-up call. Het is tijd om je leven onder de loep te nemen.

Burn-out is een ziekte van deze tijd. Je hoort en leest er overal over. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-outverschijnselen. Er zijn veel overeenkomsten met andere aandoeningen, zoals stress, overspannenheid, depressie, chronisch vermoeidheidssyndroom maar er is ook verschil. Het gaat mij nu niet om de specificatie met betrekking tot de exacte diagnose, maar om het meer algemene beeld achter dit soort klachten. Voor het gemak gebruik ik de term burn-out omdat de klachten volgens mij veelal te maken hebben met overspannenheid, intens moe zijn en uitputting.

Wat gebeurt er dat we allemaal zo opgebrand zijn? Volgens mij zijn er meerdere aspecten die samenlopen en die leiden tot diepe ontevredenheid over hoe je je leven leidt. Deze worden beïnvloed door de eisen van de maatschappij enerzijds en persoonsgebonden aspecten anderzijds. In onze samenleving ligt er heel veel nadruk op ‘presteren’, voldoen aan de eisen van je omgeving, laten zien wat je waard bent. Ook de verhoogde snelheid waarop we informatie moeten verwerken, ook op de werkvloer maar ook daarbuiten, speelt mee. Als je een sensitieve persoonlijkheid hebt met boven gemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme dan heb je meer kans dat de batterij leegloopt dan dat hij opgeladen wordt. Zo raak je opgebrand. Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

De samenleving

De druk waaraan we in deze tijd worden blootgesteld, is enorm. Steeds meer mensen zijn zoekend in hun leven naar hoe zij zichzelf staande moeten houden. Er hebben op meerdere vlakken veranderingen plaatsgevonden die invloed uitoefenen op ons functioneren in de samenleving. We zijn anders naar werk gaan kijken, en de samenstelling van het gezin en de rolverdeling daarbinnen is veranderd.

Vroeger bestond het gezin uit man, vrouw en kinderen; de hoeksteen van de maatschappij. In dat scenario werkte de man buitenshuis, de vrouw thuis. Je werkte bijna je hele leven op een plek, je werd steeds beter in wat je deed en verbond je met je bedrijf en de collega’s. Nu wordt er van je verwacht dat je “nieuwe uitdagingen” opzoekt, niet vastroest en jezelf steeds verbeterd wat leidt tot kortere dienstverbanden en minder commitment. Ook daar is de wereld sneller geworden. Bevalt het niet, of beval jij niet, dan stop je, of wordt je eruit gegooid. Dat laat minder ruimte voor groei en ontwikkeling die plaatsvindt door de gang van de tijd. De werksituatie wordt uitdagender maar ook onzekerder.

Ten aanzien van de verandering met betrekking tot de rolverdeling tussen man en vrouw ging de vrouw in het kader van de emancipatie (gelijke rechten en kansen) ook buitenshuis werken. En niet alleen daarom, je moest wel met z’n tweeën gaan werken om genoeg inkomen binnen te halen om een huis te kunnen kopen en om een bepaalde levensstandaard te kunnen blijven handhaven die we wilden nastreven in opvolging van de beelden die we voorgeschoteld krijgen via TV en sociale media. “Je bent (waard) wat je hebt.”

Vervolgens zie je een tendens dat meer dan de helft van de gezinnen het samen niet meer redden en uit elkaar gaan en een co-ouderschap regeling treffen. Nu hebben we dus twee huishoudens die het hoofd boven water moeten zien te houden en alles rond moeten zien te krijgen; het huishoudelijk werk, de boodschappen, de kinderen, het werk, het sociale leven. En niet vergeten dat je er ondertussen ook nog goed uit moet zien. s’Avonds zijn we moe en om tot rust te komen, gaat de TV aan en hebben we ondertussen een iPad op schoot om Facebook door te scrollen. De vraag is hoeveel ruimte er over blijft voor voelen wat we voelen en om de vraag te stellen: “Is dit nu wat ik echt wil met mijn leven?” Of misschien stel je die vragen helemaal niet en ga je maar door in die trein, want hij staat nu eenmaal op dit spoor en raast met hoge snelheid door zonder dat je erover nadenkt.

Opvoeding en programmering

Een ander aspect wat invloed heeft op het ontwikkelen van burn-out klachten is hoe jij als mens in het leven staat en hoe je over jezelf denkt/voelt. Dit bepaalt je copingstrategieën en uiteindelijk je welbevinden. Een kind ontwikkelt zich in de eerste zeven jaar op een onbewust niveau (theta/hypnose) waardoor het in staat wordt gesteld te leren van zijn ouders en omgeving door nabootsing en de ervaringen die het heeft. Het brein neemt alles als een spons op en geprogrammeerd als het ware de computer die vervolgens verantwoordelijk is voor het functioneren. 95% van het functioneren wordt bepaald door deze onbewuste programmering. Het kind (0-7 jaar) ontwikkeld zijn fysieke lichaam, leert zitten en lopen, praten en de sociale regels van omgangsgedrag. Volgens ontwikkelingspsycholoog Erikson (1902-1994) ontwikkelt de mens zijn identiteit volgens 8 stadia (later werden dat er 9). In de zuigelingen fase ontwikkelt het kind vertrouwen versus wantrouwen, in de peuterleeftijd autonomie versus schaamte en twijfel en in de kleuterleeftijd initiatief versus schuld. Vervolgens komen vlijt versus minderwaardigheid aan de orde. Identiteit versus identiteitsverwarring komt in de adolescentie aan bod, gevolgd door intimiteit versus isolement in de jongvolwassen tijd. Dan is de basis gelegd, de onbewuste programmering, van waaruit het individu zich verhoudt tot anderen en tot de wereld en zijn leven invulling geeft.

Burn-out als wake-up call

Al vanaf heel jongs af aan is er een overlevingsmechanisme in werking wat functioneert op basis van angst; het wil ons behoeden voor uitsluiting en afwijzing; de zogenaamde existentiële leegte en dood. We doen er alles om dit niet te laten gebeuren. Om te overleven en om deel te zijn van de sociale groep passen we ons aan. We leren afstemmen op wat anderen van ons vinden en van ons willen. We nemen onze eigen emoties niet serieus of laten ze ondergeschikt zijn aan de behoefte naar erkenning en bevestiging door anderen. We treden als het ware de wereld tegemoet met een harnas om ons heen. De radar die constant in werking is (doe ik het goed genoeg?) zorgt voor spanning. We zijn op een onbewust niveau altijd klaar om te vechten, te vluchten of te bevriezen, alsof er een constante dreiging aanwezig zou zijn. Vanuit die angst moeten we onszelf steeds bewijzen, dat we het wél waard zijn, terwijl we innerlijk overtuigd zijn dat het niet zo is.

Door dit harnas verliezen we niet alleen het contact met anderen om ons heen, maar ook met onszelf. We weten op den duur niet meer wát we voelen, wát we willen. En als we het al weten, dan durven we er vaak niet voor te gaan staan, wederom vanuit de angst voor afwijzing of het verlies van aanzien en inkomsten. Dit is een innerlijk conflict wat heel veel energie vraagt en ervoor zorgt dat we afgesloten zijn van ons innerlijk voelen, weten en onze innerlijke wijsheid en kracht. We zijn zo gewapend in hoe we omgaan met anderen dan de energie niet meer stroomt, we zijn losgekoppeld van onszelf en raken uitgeput. Daar is de burn-out. Het signaal dat we wakker moeten worden.

Kwestie van overleven in plaats van leven

Steeds meer mensen vragen zich af wat het doel is in hun leven; wie ze zijn en wat ze willen. Ze zijn terecht gekomen op een plek waarvan ze zich afvragen of dit het wel is. Maar innerlijk leeft de wens om vervulling te geven aan de wens van de ziel. De ziel is gekomen met een reden en verlangt naar expressie van het unieke zelf. Het knaagt als het niet gehoord wordt.

Onze samenleving richt zich primair op het verstand. Mensen proberen met hun hoofd te bedenken hoe ze het antwoord op die zoektocht naar vervulling gaan vinden. Maar met denken gaan we de oplossing niet vinden. Volgens de antroposofie kan je met het hoofd alleen na-denken, dit wil letterlijk zeggen ‘terug kijken’ naar wat er gebeurd is. Zo kom je echter niet te weten wat je (in de toekomst) echt wilt. Daar heb je je gevoel bij nodig.

Een nieuwe weg inslaan

Als we op zoek willen gaan naar een vervullend leven dan leidt die zoektocht ons naar onze gevoelswereld. We hebben geleerd ons aan te passen om geaccepteerd te worden. Daar zit de angst dat we niet goed genoeg zijn, dat we gaan falen, dat we moeten buigen anders breken we. De programmering die eens functioneel was, werkt niet in ons voordeel. Het is tijd voor een herziening.

Er zijn twee aandachtspunten:

  1. Enerzijds moeten we de eisen die ‘de maatschappij’ aan ons stelt, loslaten. Zijn we vrij om te doen wat we eigenlijk willen of zitten we vast aan een baan die onze hoge levensstandaard en ons zelfbeeld betaalt?
  2. Anderzijds zullen we ons van onze negatieve overtuigingen moeten bevrijden die ons laten geloven dat we niet goed genoeg zijn, dat we vroeg of laat zullen falen, dat we het niet waard zijn. We moeten patronen die zelfdestructief zijn loslaten, disfunctionele gedachten over onszelf veranderen en onze onverwerkte zaken uit je verleden aanpakken.

Als we willen herstellen van een burn-out moeten we onze angsten onder ogen zien. Het is tijd voor een innerlijke opschoning. Oude negatieve overtuigingen mogen plaats maken voor de universele waarheid; dat je er mag zijn, zoals je bent. Er komt veel energie vrij op het moment dat je de pijn en het ongemak aankijkt en kan (ver)dragen. De grondvesten van je huis worden verstevigd en je kan beter omgaan met wat er allemaal op je afkomt en met wat je allemaal aan (verborgen) gevoelens in je hebt.

Dit innerlijk werk kan je op veel manieren doen. Vanuit mijn eigen levensvragen en thema’s ben ik al meer dan 25 jaar bezig met (zelf-)studie in de sociale, psychologische en spirituele kennis -en ervaringsgebieden. Ik heb veel gewerkt binnen verschillende therapeutische stromingen, zowel ‘praat’ therapie als lichaamsgerichte vormen. Elke vorm bracht zijn inzichten, ervaringen en groei. De diepste veranderingen in hoe ik mezelf ervaar en hoe ik in het leven sta komt bij mij echter door therapeutisch werk in hypnose. Je werkt direct met het onderbewuste, daar waar de programmering zit en je kan alle vormen van therapeutisch werk (Inner Child Therapy, Inner Dialogue, Partstherapy, Vergevingswerk, Schaduwwerk enzovoort) doen met het onderbewuste (95%) in plaats van met de beperkte bewuste mind (5%), wat het veel en veel doeltreffender maakt. Op deze manier kan je mooie stappen zetten. Om terug te komen op de ontwikkelingsfasen van Erikson, met hypnose kan je van wantrouwen naar vertrouwen gaan, van schaamte en twijfel naar autonomie, van schuldgevoel naar initiatief, van identiteitsverwarring naar identiteit, van isolement naar intimiteit, van stagnatie naar stromen en van wanhoop naar integriteit. Zo vergroot je zelfdragend vermogen en kan je zijn wie je bent.

Bio

Jevve Jans is geregistreerd therapeut/coach en breed geïnteresseerd in allerlei vormen van therapie en zelfrealisatie. In 2017 heeft zij AmaLuz, Praktijk voor Therapie en Persoonlijke ontwikkeling geopend. Zij zet zich in om mensen te begeleiden die last hebben van burn-out, overspannenheid, stress, blokkades en angsten. Zij is doctorandus in de Psychologie, master in Dans-en Bewegingstherapie en gecertificeerd medisch hypnotherapeut. Zij combineert haar kennis uit verschillende stromingen binnen de psychologie (Gestalt, zijns-oriëntatie, psycho-dynamische therapie) en lichaamsgerichte therapieën met meer filosofische en spirituele kennis en ervaring. Kenmerkend voor de sessies is dat er gewerkt wordt met trance en hypnose om te kunnen veranderen op de diepste lagen van het onderbewuste. Zo ga je naar de kern en word je wie je bent. Meer info www.amaluz.nl.

Stress management reguleren met hypnose coaching

 

Mismanagement van emoties en stress

In de sessie wilde een client werken aan het mismanagement van emoties en stress. In de regressie gingen we naar een moment waar ze zoveel druk voelde doordat er zoveel van haar verwacht werd. Iedereen wilde van alles van haar. De druk werd zo groot dat ze niet meer wist wat te doen. Ze sloeg als het ware dicht en sloot zich af door een muur om zich heen te bouwen en niks meer te voelen.

In werkelijkheid voelt ze juist heel veel. Zoveel dat ze er fysieke en psychische klachten door krijgt. Hoofdpijn, moeilijk kunnen ontspannen, moeilijk bij haar gevoel komen terwijl ze er tegelijkertijd door overspoeld wordt, moeilijk in slaap kunnen komen, nek -en schouderklachten.

Met hypnose coaching

In de sessie konden we een opgeslagen reactie (teveel druk en stress ervaren en niet weten wat te doen) loslaten en de werking van het hele stress-management systeem weer optimaliseren zodat ze beter kan herstellen als er een nieuwe stress reactie komt.

Normaal gesproken hebben we een neurologisch systeem dat ervoor zorgt dat het lichaam zich herstelt na een stress ervaring. Chronische stress maakt dat je te lang en te vaak op een te hoge niveaus van stressreacties zit. Als je alleen al aan je problemen dénkt, produceer je al dezelfde fysiologische effecten als wanneer je ook daadwerkelijk in een stressvolle situatie bevindt. Die scheikundige effecten veroorzaken een rush in het lichaam, waar we aan verslaafd worden.
Die toestand zoeken we onbewust steeds op omdat die zo vertrouwd is.

Als de bron van stress op onbewust niveau ligt, zoals bij de client, in het verleden toen ze 15 was, kan ze daar in het nu last van hebben.

Om hieruit los te komen moet je je verleden te boven komen, je emoties. Je mag je manier van denken en je emoties veranderen. Emoties zijn van het verleden, maar door ze opnieuw te beleven (bewust of onbewust), creëer je het heden en de toekomst.

Dus als je gedachten je ziek kunnen maken (via die stress responsen), dan kunnen je gedachten je ook beter maken. Daarvoor moet je in het onbekende willen stappen, iets nieuws doen, iets anders doen / denken / voelen dan je altijd deed. Als je het zelfde blijft doen, blijft het resultaat ook hetzelfde. Met hypnotherapie kan je naar de oorzaak gaan en de emoties en inzichten met betrekking tot die situatie loslaten en veranderen.

Je gewoonte veranderen

Je mag de gewoonte van mezelf veranderen door je bewust te worden van je onbewustzijn. 95% van wie we zijn is geprogrammeerd gedrag, emotionele reacties, overtuigingen. Let dus op hoe je denkt, hoe je je voelt. Je gaat jezelf observeren. Dat is een uitdaging want het veroorzaakt ongemak, onbekende gedachten en gevoelens. De kans is groot dat je terugvalt in oud gedrag, dat voelt vertrouwd. Hoe wil ik veranderen? Wat wil ik voor iemand zijn? Wat moet ik dan aan mezelf veranderen? Je kan dit repeteren in je brein. Voor je brein is het hetzelfde als wanneer je het echt doet. Je nieuwe kwaliteiten worden op neurologisch vlak al gelegd, door eraan te denken. Zo herprogrammeer je jezelf. Dr. Joe Dispenza vertelt over de werking van stress en je emoties in het interview “Heel your body with your mind”.

Superinteressant want dat is precies wat we doen tijdens een hypnose sessie. Dan ben je onder andere aan het herprogrammeren (visualiseren). Je gaat je naar het quantumveld/innerlijke wereld/onderbewuste/hoger bewustzijn waar je oude programmeringen, gevoelens en overtuigingen liggen.

De veranderingen die je daar doorvoert tijdens de sessie, gaan effect hebben in je leven.

Heb je ook last van stress, spanning, angsten en onrust, dan nodig ik je uit om vrijblijvend contact op te nemen om te kijken wat hypnotherapie voor jou kan betekenen.

www.amaluz.nl

 

#burn-out #stessmanagement #stress #emotieregulatie #herstel #hypnose coaching

Een ander mens, opgelucht en blij.

 

Je weet nooit wat je allemaal tegenkomt als je aan een hypnotherapie sessie begint.
Ik had aantal prachtige sessies met een cliënt die tegen een burn-out aanzat. Hij had veel twijfels over zichzelf en zijn eigen kunnen. Hij kwam binnen en zei: ik voel me vaak een mislukkeling. Hij ervoer veel spanning in zijn lijf. Hij had een chronische aandoening en problemen met nek, rug, schouders, spijsvertering, blaas. Goed uitrusten was moeilijk omdat hij s’ nachts vaak op moest. Hij ervoer ook veel onzekerheid over zijn eigen kunnen en had niet veel levenslust en passie.

Tijdens de eerste sessie hebben we gewerkt aan het verstevigen van de basis. In de regressie kwam de relatie met zijn vader sterk naar voren waar een mooie transformatie kon plaatsvinden. De verantwoordelijkheden waren verward geraakt waardoor hij veel te jong de last van het gezin op zijn schouders voelde.
Tijdens de tweede sessie heb ik aan het hoger bewustzijn gevraagd een Bodyscan te doen. Toen mocht ik communiceren met de energie in de nek. Dat bleek een deel van de cliënt zelf te zijn wat als taak en intentie had te helpen met loslaten van twijfel en onzekerheid. Op het vierde levensjaar van de cliënt was er echter iets aangrijpendst gebeurd waardoor deze intentie omgekeerd werd. Hij zorgde ervoor dat twijfel en zelfzekerheid vast gehouden werden en de eigen kracht los gelaten werd. Dat zorgde ervoor dat de cliënt zich klein en zwak ging voelen en altijd aan zichzelf twijfelde. Uit het gesprek wat ik voerde met dit deel van de onbewuste geest was duidelijk te voelen dat het spijt had van hoe het was gelopen. De bereidheid om het anders te gaan doen, was enorm. Tranen stroomden over het gezicht van de cliënt, van ontroering en opluchting.
Daarna mochten we nog een verloren ziel terug naar huis begeleiden. Zij veroorzaakte klachten in de buik. Uit het gesprek met haar bleek dat zij ooit was neergestoken in de buik.  Ze had haar weg niet kunnen vervolgen door de emotionele schok en de paniek die ze had gevoel op het moment van haar overlijden. Al 15 jaar was zij bij de cliënt en gaf hem spanningen in de buik waar zij zijn twijfels aanwakkerde en spanning en onrust zaaide. Zij voelde zich prettig op dat trillingsniveau, veroorzaakt door haar onverwerkte gewelddadige dood. Nu is ze bevrijd en kan ze verder. De cliënt voelt zich bevrijd van een grote last.
Een beetje shaken van het diepe werk wat we gedaan hadden, gaat de cliënt naar huis. Opgelucht en blij. Hij voelt zich een ander mens.

Hypnose coaching… A life changer!

Ik stond eindelijk weer op beide voeten op de grond.
 
Ik had al veel ander therapeutisch werk gedaan, zowel lichaamsgericht als in gespreksvorm. Dat had me al veel opgeleverd, maar toch liep ik tegen een soort plafond aan. Ik snapte al best veel, maar ik voelde me niet echt veel beter. Ik was altijd een onzeker meisje en twijfelde aan mezelf aan aan mijn kunnen. Daardoor kon ik me nooit goed uitdrukken, durfde ik niet te doen wat ik eigenlijk wilde en verloor ik mezelf steeds opnieuw in relaties.
 
Toen besloot ik een hypnose sessie te doen. Dat bleek te zijn wat ik nodig had. Ik kwam echt met mijn voeten op de grond. Eindelijk!
 
Tijdens de hypnose sessie gingen we naar het moment van incarnatie. Daar werden de gevoelens van veiligheid, zelfzekerheid, eigenwaarde, vertrouwen en er mogen zijn, opgehoogd naar een 10. Het was een intens moment, waarbij ik vanbinnen gewoon voelde hoe deze gevoelens krachtig werden. Na een paar minuten had ik het gevoel alsof ik boven op een berg stond en de wereld aankon.
 
Daarna zijn we gaan werken aan ‘het probleem’. Het voelde alsof er op verschillende lagen allemaal angels werden uitgehaald. Er stroomde ook energie door me heen, het voelde alsof er ‘veel aan de gang’ was. Ik wist niet precies wat, maar ik dacht: laat maar gebeuren. Dat was wel een gek gevoel.
 
Na de sessie was ik dagen lang heel moe. Alsof ik opnieuw gereset werd. Ik heb ook geleerd om in zelfhypnose te gaan. Daar heb ik ontzettend veel aan. Elke dag, als ik voel dat ik er niet helemaal ben, dan verhoog ik zelf weer die ‘parameters’. Het gevoel van boven op de berg komt dan terug. Dan val ik in slaap met een hart vol vertrouwen.
Ik kan het iedereen aanraden. Ik heb sindsdien nog een paar sessies gedaan en iedere keer voel ik dat er van alles wordt opgeschoond en ik steviger sta. Ik kan iedere keer een laag dieper, waardoor ik meer aankan. Dingen blijven gebeuren, volgens mij houdt het nooit op. Maar ik kan er wel veel beter op reageren, ik heb veel meer veerkracht en voel me veel gelukkiger dan daarvoor. A life changer for me!

Van levensangst naar levenslust met hypnose

 

In het jaar na de hypnose sessie die ik bij Jevve kreeg, is er veel veranderd. Het heeft invloed gehad op mijn gezondheid, moederschap, zelfvertrouwen, de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke deel in mij, mijn relaties en mijn levensmissie. Ik heb een shift ervaren van levensangst naar levenslust.

De rustige kalme en vertrouwensvolle energie die Jevve met zich mee droeg in de sessie was voor mij van groot belang. Ik kon heerlijk zakken in de reis waar ze me toe uitnodigde. In diepe ontspanning voelde ik me toeschouwer van de reis waarvoor ik mijn intenties vooraf kenbaar had gemaakt. En tegelijk mocht ik er deel van zijn en voelen dat ik elk moment de keuze had om te stoppen. Dat deed ik echter niet, want mijn verlangens om me te ontdoen van belemmerende patronen in mezelf die mijn zelfverwezelijking op aarde chronisch saboteerde waren te groot. Jevve hielp me om in alle veiligheid oude stukken van verdriet en blijdschap te ontmoeten. Te zien waar mijn wanvertrouwen in de dingen ontstaan was en deze te transformeren naar het oervertrouwen wat ik naar dit aardse leven had mee gedragen. Hierin mezelf te mogen ontmoeten, de liefde te voelen in de angst en haar de erkenning te geven die ze zo verdiende was als thuiskomen in dat moment. Later zou blijken hoe mijn intentie en de samenwerking met mijn hogere wezensdelen waarin Jevve me uitnodigde een grote rol zou spelen in een grote ommekeer in mijn leven. Van levensangst naar levenslust.

Een van de belangrijkste intenties voor de sessie voor mij waren het vrijmaken van mijn weg voor het realiseren van mijn droom, het werken met cyclische levensverdieping. Het werken vanuit de onlosmakelijke samenhang tussen alle ogenschijnlijke tegenstellingen die we in dit leven kennen (donker en licht, dag en nacht, man en vrouw etc.). Mijn leven was voor de sessie een leven van grote uitersten hoge pieken en hele diepe dalen, zwart/wit, alles of niets. In de sessie kwam naar voren dat er op allerlei vlakken in mijn systeem dingen zouden gaan veranderen. Emotioneel, hormonaal, spiritueel, in de sessie had ik geen idee wat dit zou betekenen. Nu bijna een jaar verder ben ik de reis van deze transformatie gegaan. De reis bracht me bij leven vanuit mezelf in liefde met de wereld, gaf me vertrouwen in de samenhang tussen donker en licht en verenigde de mannelijke en vrouwelijke stroom in mij in een heilig huwelijk. Ik kon de hokjes en kaders waarin ik dacht langzaam loslaten en meer en meer kwam ik in een vloeibare en liefdevolle levensstroom terecht. Mijn menstruatie cyclus veranderde hierdoor, ik viel 10 kilo af en mocht de plek vinden om mijn droom te verwezenlijken in het faciliteren van workshop rondom cyclische levensverdieping. Waardevolle spiegels en verbindingen hebben op wonderlijke wijze mijn reis begeleid en elke intentie waarin de sessie met Jevve heeft gehandeld is tot uiting gekomen. Niet in een ploeteren, wel in volharding, wetende dat er verbinding is naar boven voor richting en begeleiding.

De zelfhypnose die Jevve me heeft bijgebracht is in deze reis een middel geweest om het contact te blijven voelen/vinden. Hiermee heb ik mijn intenties kunnen verscherpen en de rust kunnen bewaren die nodig was om elke stap met aandacht te nemen. Nu ben ik met mijn voeten op de aarde geland en is het lijntje naar boven altijd open in mij. Ik ben dankbaar dat Jevve me de uitnodiging heeft gedaan dit werktuig en dit levensvertrouwen te (her)vinden in mijn leven.

Nu gaat mijn reis weer verder en voel ik in mijzelf de mogelijkheden om mijn intenties te manifesteren door te leven vanuit wat is en vooral zonder te doen. Het vertrouwen dat, door me af te stemmen op mijn intenties en samen te werken met mijn hogere wezendelen, alles mogelijk is is een groot geschenk en ik hoop dat Jevve de kans krijgt om nog veel mensen hierin uit te nodigen.

J. van Lieshout – Eindhoven

Quantum Healing bij fysieke klachten.

 

Zou je een QHHT sessie doen als je last had van fysieke klachten zoals migraine, nekklachten, menstruatiepijn of pijn in de onderrug?

Ik vraag het omdat ik er inmiddels van overtuigd ben dat een Quantum Healing sessie de oorzaak van fysieke klachten aan het licht kan brengen en op kan lossen. Ik heb cliënten gehad met deze en andere klachten en ik met je wil delen wat er naar voren kwam.

Hoger Bewustzijn.

Tijdens een Quantum Healing sessie maak ik contact met het Hoge bewustzijn van de cliënt. Het Hoger Bewustzijn, Hogere Zelf, Overziel, Alwetende Zelf of welke naam jij eraan wilt geven, heeft alle kennis omtrent jou om daar inzicht in te verschaffen. Het kent ook de aard en de oorzaak van mentale en lichamelijke aandoeningen, die hun oorsprong in een trauma in het huidige of in een vorig leven kunnen hebben. Soms klachten zijn het resultaat van energieën van overleden zielen of andere entiteiten die aan de cliënt kleven en zorgen voor ongemak.

Body scan.

Ik vraag aan het Hoger bewustzijn om een Body scan te doen. Er wordt dan gezocht naar plekken in het lichaam die om aandacht vragen. Vaak komen deze plekken overeen met de fysieke klachten van de cliënt. Als de energie/entiteit wil communiceren, vraag ik deze naar boven te komen. Ik vraag of ze een vrouwelijke of mannelijk energie zijn en ik vraag hoe ze heten. Dan gaan we gaan in gesprek. De energie/entiteit komt naar voren met een eigen persoonlijkheid, soms verandert de stem van de cliënt en wordt dieper of klinkt boos of verdrietig. Ik wil graag weten wie deze ziel is, wanneer ze leefde en wat haar overkomen is en wat voor invloed zij uitoefent op de cliënt.

Indien het in overeenstemming is met de wens van de ziel, dan beschikt het Hoger Bewustzijn over het onbeperkte vermogen om het probleem te genezen, ter plekke, zonder meer. Ik praat met de ziel en overtuig haar dat ze beter verder kan gaan op haar eigen pad. Als ze akkoord gaat, soms na een stevige onderhandeling, trekt ze vervolgens alle invloed die zij uitoefende op de cliënt terug. Dan wordt ze begeleid zodat beide verder kunnen zonder dat er restanten blijven hangen.

In sommige gevallen is het een deel van de ziel van de cliënt zelf, zoals in het eerste voorbeeld van de migraine, die met de neus een andere kant opstaat. Dat zorgde voor een innerlijk conflict dat zich uitte in lichamelijke klachten. De andere voorbeelden gaan over entiteiten en verloren zielen die zich kenbaar maakte.

Migraine.

Een cliënt had last van migraine. Toen ik contact maakte met de energie/entiteit die daar zat, bleek het een chagrijnige vrouwelijke energie te zijn. Er waren delen van de ziel met elkaar in conflict. Het ene deel wil iets, het andere wil dat niet. Hier was er sprake van een deel van de cliënt wat haar levensmissie wilde ondersteunen. Een andere deel was aan het tegenwerken uit angst om niet goed genoeg te zijn en veroorzaakte migraine, slechte concentratie en gebrek aan moed om werkelijk de missie te gaan leven. Deze delen konden nu met elkaar communiceren en uiteindelijk hun verschillen bijleggen.

Bij deze cliënt konden we ook werken aan overgewicht, onrustige benen, nervositeit als basisstemming, nagelbijten en een overbelaste achillespees. Deze klachten hingen allemaal samen met een overbelasting, niet geloven in jezelf, jezelf onbewust tegenwerken om je doel te verwezenlijken, aannames van niet goed genoeg en het niet kunnen. Dit alles konden we bij de wortel aanpakken en transformeren.

Menstruatiepijn.

Een andere vrouw had veel last van de menstruatie. Tijdens de Body scan kwam er in haar baarmoeder een mannelijke energie naar voren. Hij was geen deel van de cliënt maar als sinds haar 9e jaar bij haar. Hij wilde haar dragen en beschermen maar veroorzaakt in plaats daarvan last en pijn. In eerste instantie wilde hij kijken hoe hij haar kon beschermen. Toen hij inzag dat hij dat kon, kwam hij tot rust en wilde hij wel vertrekken.

Buikklachten.

Toen ik contact maakte met de energie/entiteit in de buik, kwam Kees naar voren. 12 jaar, en sinds een operatie bij de client. Hij was verdronken in 1624, wilde niet meer leven. Zijn moeder stond toe te kijken op het strand hoe hij verdronk. Er waren veel gevoelens van eenzaamheid en verdriet. Deze had Kees doorgegeven aan de cliënt. Zij voelde zich vaak zo eenzaam en verdrietig maar kon dat nooit koppelen aan gebeurtenissen in haar eigen leven. Ik kon Kees begeleiden naar het Licht nadat we de relatie met zijn moeder hadden hersteld. Het was ontroerend om te kunnen helpen deze zielen van moeder en zoon weer met elkaar te verzoenen zodat ze beiden hun weg kunnen verder gaan en de cliënt niet meer te belasten met hun trauma’s. De cliënt ervoer dit als een enorme opluchting.

Keelpijn en niet kunnen slikken.

We maken contact met Klaas, 6 jaar. Neergestoken tijdens een ongeluk. Hij was bij de cliënt sinds haar geboorte. Hij wilde haar beschermen. Hij was zelf in paniek en angst gestorven en kon daarom niet loslaten. Toen hij vertrok zei hij met een klein stemmetje “sorry”.

Knieklachten.

Bij deze cliënt kwam er een hele boze mannelijke energie naar voren. Hij was op brutale wijze om het leven gekomen. Hij had een leven lang onderdrukking moeten doorstaan. En nu wilde hij ‘niet door de knieën’. Hij veroorzaakte pijn in de knie van de cliënt, waar hij uit boosheid en frustratie was gaan aanhaken. De cliënt had aan gegeven soms moeite te hebben zich flexibel op te stellen en was nogal vasthoudend. Ze had daar last van. Tijdens het gesprek met deze verloren ziel, kwam hij tot inzicht dat dit niet de plek was om zijn frustratie bot te vieren en nadat hij contact kon maken met het licht in hemzelf, wilde verder gaan met op zijn eigen pad.

De ziel gebruikt symptomen om ons een boodschap te geven. Of dat nu de eigen ziel is, of een verloren ziel die zich aan iemand gehecht heeft. Begrijpen we de boodschap, dan zijn de symptomen niet meer nodig. Dat vraagt om een diepe bereidheid om tijdens de sessie onze vooroordelen los te laten en écht te kijken en te willen zién naar wat er door het onderbewuste wordt getoond. Dat is een voorwaarde voor het succes van een Quantum Healing sessie en voor het hervinden van de vrijheid doordat de boodschap wordt gezien en begrepen en het innerlijke conflict wordt opgelost.

 

 

 

 

 

 

Bewustzijn in donororganen?

 

Mensen worden aangemoedigd om hun organen te doneren. Er is echter een uitdaging om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan. We hebben diepere inzichten nodig met betrekking tot de manier waarop ons bewustzijn verbonden is met ons stoffelijk lichaam en wat de invloed zou kunnen zijn van een transplantatie. Wat gebeurt er met het bewustzijn op het moment van het sterven? Is de persoon echt dood als iemand hersendood wordt verklaard en zijn organen worden verwijderd voor transplantatie? Heeft het natuurlijke stervensproces kunnen plaatsvinden of grijpt men daarin in door vanuit medisch oogpunt snel te handelen? Wat zijn de gevolgen voor donor en ontvanger indien er een verstrengeling van bewustzijn plaatsvindt?
Het bewustzijnsniveau van donor en ontvanger zou invloed kunnen hebben op het succes van de transplantatie. Als de donor erg gehecht is aan de fysieke aspecten van zijn leven, kan het zijn dat hij die na overlijden moeilijk los kan laten. Aan de ene kant kan dit een belemmering zijn voor de donor in het normale sterfproces en de reis na dit leven. Aan de andere kant kan het ook van invloed zijn op de ontvanger. Hypnotherapie kan hier een methode bieden die zorgt voor de oplossing door contact te maken met de ‘gast’ en hem te begeleiden te vertrekken.
Uit patiëntenverhalen en onderzoek blijkt dat sommige ontvangers van donororganen een karakterverandering hebben ervaren na de ontvangst van een hart, een long of een lever. Het zou zo kunnen zijn dat het orgaan niet alleen een pomp is of een chemische omzettingsinstrument is, maar dat er iets van het bewustzijn van de donor in huist. Dr. Pim van Lommel, cardioloog, onderzoeker en schrijver, bekend om zijn boek Eindeloos Bewustzijn (2007) over bijna-dood ervaringen, is van mening dat elke lichaamscel in verbinding staat met het bewustzijn. Niet alleen je hersenen en je hart, maar elke cel is ermee verbonden. Als je lichaam nog leeft, en dat is meestal het geval bij orgaantransplantatie want de donor is soms slechts hersendood, dan is er nog een verbinding tussen al die cellen en het bewustzijn van de donor.
Zou het zo kunnen zijn dat iemand die een orgaantransplantatie krijgt, de ontvanger soms persoonlijkheidskenmerken van de donor kan overnemen? Dit is in sommige gevallen waar. De reden daarvan is de energetische ‘handtekening’ van de donor, die nog in het lichaam aanwezig is als het orgaan wordt getransplanteerd. In veel tradities wordt gedacht dat het bewustzijn drie dagen de tijd nodig heeft om helemaal los te komen van het fysieke lichaam. Aangezien de donor slechts hersendood is, heeft dit proces zich nog niet voltrokken. Het orgaan wordt juist zo snel mogelijk verwijderd om het succes van de transplantatie te vergroten. Sommige ontvangers merken dit niet bewust en de energetische handtekening van de donor mengt zich met die van de ontvanger. In sommige gevallen voelt de ontvanger het wel.
Een harttransplantatie is inmiddels een routine-operatie. Maar een aantal patiënten die een nieuw hart hebben ontvangen, melden veranderingen op in hun smaak, hun persoonlijkheid en het meest bijzonder, in hun herinneringen. Is een hart dus alleen een pompt? Of zou het veel meer kunnen zijn?
De eerste persoon die een verandering in haar persoonlijkheid opmerkte was Claire Sylvia uit Boston (VS). Twintig jaar geleden kreeg zij als eerste een hart -en longtransplantatie in het New Haven Hospital. Zij merkte op dat er dingen verandert waren na de operatie. Zij raakte ervan overtuigd dat de ziel van de donor bij haar was en haar beïnvloedde. Ze kreeg andere voorkeuren voor voedsel, drankgebruik en gedrag. Haar handschrift veranderde. Ze kreeg herinneringen die niet van haar waren. Ze kwam in contact met de familie van de donor die konden bevestigen dat de nieuwe voorkeuren, gedrag en herinneringen sterkt overeenkwamen met die van de overledene.
Professor Paul Pearshall, cardio-neuroloog aan de universiteit van Honolulu, kwam dit soort ervaringen ook tegen in het ziekenhuis waar hij zelf een beenmergtransplantatie kreeg. Tijdens gesprekken met medepatiënten melden zij herinneringen, voedselvoorkeuren, gevoelens, angsten te ontvangen van hun donor.
Kan het hart informatie doorgeven van de donor naar de ontvanger? Professor Pearshall is ervan overtuigd dat de energie van het hart en het verwantschap met de hersenen de sleutel was. Meer en meer transplantatie-patiënten komen met deze ervaringen en lijken dit te bevestigen.
In Hypnose kunnen we communiceren met het bewustzijn van de cliënt. We maken contact met het onderbewuste en hebben toegang tot alle informatie die daar ligt opgeslagen. Tijdens de sessie kan er ook contact gemaakt worden met het bewustzijn van een overleden ziel, die zich heeft vastgezet op de cliënt. Vaak gaat dat gepaard met symptomen waar de cliënt last van heeft, zonder de oorzaak te kennen. Tijdens de sessie maak ik contact met dat bewustzijn en achterhaal ik de reden waarom hij bij de cliënt is gekomen en wat voor invloed hij uitoefent. Vaak heft het te maken met een gewelddadige dood of met onafgemaakte zaken, schuld, schaamte, verwarring. Bijna altijd kan deze verloren ziel gaan voelen dat hij verder wil op zijn eigen pad en kan hij begeleid worden zijn eigen reis voort te zetten.
In het geval van een donortransplantatie kan het zijn dat de donor zijn fysieke lichaam niet los kan laten en hij niet verder zijn eigen reis vervolgt. Zijn bewustzijn kan zich hechten aan de ontvanger en invloed uit oefenen op deze. In Hypnose kan er contact gemaakt worden met dit bewustzijn en kan er geholpen worden om los te laten en te vertrekken. Daardoor wordt de ontvanger van het orgaan bevrijdt van zijn bezoeker en verdwijnen de symptomen, karakterveranderingen en voorkeuren van de donor. Hypnose is een prachtige methode om dit te bewerkstelligen. Entiteiten of verloren zielen kunnen zich ook onder andere omstandigheden aan iemand hechten, bvb tijdens een operatie, een traumatisch moment of een schokkende ervaring, tijdens het gebruik van middelen. Met Hypnotherapie kunnen deze belastingen woden opgespoord en verwijderd. Want je wilt als enige huizen in je lijf.

In dit artikel heb ik gebruik gemaakt van de volgende Bron: TheProductionRV, “Geen enkele orgaandonor is dood.”

QHHT geeft een vooruitblik op de Nieuwe Aarde.

Hoe begin ik te beschrijven wat er uit de fantastische QHHT-sessie met Jevve Jans kwam? Ik merk dat mijn helder- (voelend, ziend, horend whatever) – heid met sprongen vooruit gaat. De reizen worden steeds helderder, meer detail. En eenmaal toegang tot de andere realm kan ik zo antwoord krijgen op vragen die ik (of iemand anders in dit geval) stel.
Jevve is een geweldige begeleider van QHHT. Ik wens haar een bloeiende praktijk toe, ze heeft zoveel moois te geven.

Maar goed. Het begon diep onder zee. Er zat een blauw lichtgevend voorwerp (of dier) onder het zand en dat kwam omhoog. Ik kon er in. Ik weet niet wat het was.
En ik bleek een mooie blauw-groene vissenstaart te hebben. Later bleek ik een zeemeerman te zijn. Ik zwom met een heerlijk gemak onder water, zij aan zijn met een dolfijn. Ik zwom naar de kust, ging zitten op het zand en keek om me heen. De lucht had een andere kleur. Meer blauw-paars. Het voelde heel veilig en goed.
Ik ging weer dieper in zee en voelde dat ik een taak moest doen. Ik kreeg vleugels (of die had ik al) en vloog naar de rand van de atmosfeer. Daar zat een groot lichtblauw gat. Er stak een wit ei door het gat.
Mijn taak was om barsten in het ei te maken. Het was een gevaarlijke klus en moest voorzichtig gebeuren.
Het ei zakte steeds verder naar beneden en opende zich.
Er kwam een prachtige regenboogkleurige phoenix uit het ei.
Iedereen hield zijn adem in, vol ontzag.

Ik kreeg daarop contact met mijn vuurdraak en voelde hem heel duidelijk en vloog op zijn rug de aarde over. Ik riep mensen aan met een soort lokroep ahhhooooeeeee! en voelde mijn eigen hart helemaal openen. Ik opende hiermee het hart van anderen.
De band met die draak was al heel oud en heel dierbaar. Ik kreeg ook zijn naam te horen, maar het was een soort oud Keltische naam, bijna niet uit te spreken.

Ik kon het effect zien van de geboorte van de Phoenix.
Er spreidde regenboogkleuren uit over de aarde. En een diep-dieppaars bij de polen. Ik zag het kosmische donkerpaarse licht door de aarde heengaan via de polen.
Vervolgens spreidde het licht zich langzaam uit over de aarde.
Dit zorgde ervoor dat de kleur van de hemel ging veranderen. Dit was heel belangrijk om te weten. De kleur van de hemel gaat veranderen. Het speelde zich nu af en de komende 7 jaar gaat de kleur van de hemel steeds wat paarser worden. Dit gaan we opmerken.

Dit paarse licht komt van het kosmische licht wat de aarde binnenkomt. We zullen zelf ook zichtbaarder worden in onze energetische druk en we kunnen makkelijker contact maken met de kosmische energie. De ‘veil’ wordt dunner.

Ik zag daarna de ‘event’ gebeuren. Dit was een plotselinge gebeurtenis, als een dam die op uitbarsten staan en dan doorbreekt.
De druk zal plotseling afnemen. De druk van de atmosfeer. En we gaan dit voelen als een expansie. In een keer krijgen we meer ruimte. Maar ook de zee en alles krijgt meer ruimte en zal omhoog komen.
Als we dit weten en meegaan met de flow is het niet zoveel aan de hand. We worden lichter en dat is een heel prettige ervaring. Wel verrassend, omdat het zo plots is, maar wel fijn.
Ik zag mensen zich vasthouden aan materie, omdat ze bang waren voor de onbekende krachten.
Dit veroorzaakt een hoop leed en verwarring.

Mensen zullen gedefinieerd worden aan hun kleur. Zwart verdwijnt in de ruimte.
Ik zag ook een soort ‘eindbeeld’ hoe de nieuwe aarde er uit gaat zien.
Van een bijzondere klaarheid. Een helder donkerpaarse lucht, waar de sterren ook overdag te zien zijn. Wij zijn transparanter en onze aurakleuren zijn duidelijk te zien. Alles is helderder en lichter.
Ook snelheid was een thema. Ik zag auto’s vliegtuigen ed allemaal verdwijnen. Omdat we tot inzicht komen dat we snelheid erg hebben overgewaardeerd. Terwijl we die snelheid eigenlijk helemaal niet aankunnen. Ik zag veel ongelukken die gebeuren omdat we snelheid niet aankunnen. Dat zal weer teruggebracht gaan worden, naar aanwezig zijn op die plek en die tijd. En veel meer rust om ergens aan te komen of iets te bereiken.
Ik zag sowieso heel weinig materie.
De natuurwezens komen allemaal weer terug. Dit is nu al aan het gebeuren. Ze verschuilen zich en ze hebben ons nodig om uitgenodigd te worden. Wij moeten zichtbaarder worden. Dan pas kunnen ze ons ook vinden. Dit was ook een oproep aan de lichtwerkers, om de natuurwezens aan te gaan roepen.

Wat een fantastische Innerlijke Reis waar ook op persoonlijk vlak heel veel mocht komen aan inzichten en veranderwerk.

Na Hypnose een opgeruimd gevoel.

 

In eerste instantie vond ik het best spannend om een hypnose-sessie te ondergaan. Bang om buiten mezelf te geraken, mezelf niet meer terug te vinden. Je legt me duidelijk uit wat je gaat doen en je stelt me gerust.

Voor mij is mijn thema: verandering van patronen en mijn passie onderzoeken. Ik wil graag meer rust en daarbij mijn creativiteit in balans brengen.

Je geeft me aan dat je me in contact brengt met mijn Hoger Bewustzijn en jij daaraan vragen zal gaan stellen, waarop ik, door middel van het bewegen van mijn vingers antwoord zal gaan geven. Hierdoor krijg ik wat vertrouwen dat ik er “bij” zal zijn.

Je brengt me in een staat van ontspanning. Wat ik prettig vind aan jouw manier is dat je een mooie duidelijke zachte stem hebt. Ook ervaar ik dat je me wilt helpen, me wil begeleiden om contact te maken met mijn Hoger Bewustzijn.

Je brengt me terug bij mijn 1e ademstoot, mijn eerste moment dat ik stemmen hoorde en het eerste moment dat ik me blij en gelukkig voelde. Ook breng je me bij andere herinneringen en help je me deze te omschrijven en te doorleven.

Wat ik daarbij heel fijn heb gevonden, is dat je me vraagt dat de volwassen Yolanda dat kind omhelst en geeft wat het nodig heeft. Het heeft me ontroerd dat het kind in mij zich gedragen en gekoesterd voelt en dat ik het zelf doe. Ik voelde me sterk, liefdevol, warm en krachtig.

Ook geeft het me het gevoel en het vertrouwen dat ik mezelf kan dragen en niet afhankelijk ben van jou alleen in deze sessie. (“I can help myself”)

In deze sessie heb ik zowel anderen als mezelf vergeven, wat me ruimte geeft om verder te gaan. Als het oude is opgeruimd, voel ik mijn linkerbeen bewegen.

Je vraagt of het een energie is of een geest. En of deze mannelijk of vrouwelijk is. Het is een geest en hij is mannelijk. Hij wilde me helpen, maar ik wil nu afstand van hem nemen. Met jouw hulp is dat gelukt. ik heb het als zeer zorgzaam ervaren, dat je zowel mij als mijn “innerlijke” bewoner op weg helpt om verder te kunnen gaan.

Dan blijkt er nog een vrouwelijke energie in mijn hoofd te zijn, die ik als blauw ervaar als deze zich naar beneden beweegt in mijn lichaam. Ik word er blij van en het geeft me plezier, lucht en ruimte.  Deze energie is nu meer vrijgekomen en ik ervaar deze als een belangrijk deel van mijn passie.

Deze sessie heb ik ervaren als bewustwording en opruiming. Voor mij is het het beeld van een paddestoel… De stam ben ik en boven mijn hoofd is het Hoger Bewustzijn. Jij hebt me geholpen om het luikje naar de grote zolder (de hoed van de paddestoel) open te zetten en me zo in contact gebracht, met wat bij mijn hoort.

Jij hebt me in contact gebracht met datgene wat mij leidt en daarmee ook een heel stuk vertrouwen gegeven dat ik dat bij me draag en daar ook zelf mee in contact kan komen.

Het heeft me ook gerustgesteld dat ik mezelf juist niet verlies, maar juist meer terug kan vinden met jouw kundige en begeleidende hulp.

Lieve Jevve,

Dankjewel voor wat je me hebt gegeven.

Je hebt me een opgeruimd gemoed gegeven en ook in contact gebracht met mijn bewustzijn en mijn passie.

Y. vd V – Eindhoven

Angsten opruimen met Hypnotherapie.

 

Een hypnotherapie behandeling zou voor iedereen een cadeautje zijn om sowieso eens mee te maken.

Ik wilde al heel lang een hypnotherapie behandeling, maar ik vond het eigenlijk wel heel erg spannend. Mijn controle uit handen geven…. Ten minste dat was mijn angst dat dat zou gebeuren tijdens zo’n behandeling.

Maar al lang had ik het gevoel dat ik, na al die therapieën die ik al heb gevolgd, deze behandeling nog nodig zou zijn om op een andere manier mijn problemen aan te pakken. Zodat ik eindelijk een afronding kan gaan maken.

En daar was Jevve. Zo goed kende ik haar niet, af en toe een praatje gemaakt. Maar toen ik hoorde dat zij een hypnotherapeut is, voelde het voor mij direct goed. Ja, met Jevve wilde ik dit proces wel aangaan. Dat vertrouwen voelde ik direct, of had ik eigenlijk al.

Ik kamp met fibromyalgie; chronische vermoeidheid, chronische spier- en gewrichtspijn. Ontstaan op mijn 15de levensjaar tijdens een heftige tijd in mijn leven.

Voor mij is duidelijk dat de fibromyalgie bij mij een oorsprong heeft in mijn manier van het verwerken van heftige emoties; ik verwerk de emoties niet maar sla ze op in mijn fysiek waardoor er voortdurend spanning aanwezig is in mijn lijf. Mijn eigen analyse.

Tijd om resten van oude angsten op te ruimen. Dat was mijn doel van de hypnotherapie.

De behandeling was een intense en bijzondere ervaring. Er kwamen heel wat oude en heftige emoties naar boven. Dit was wel even veel, maar wat ik nu zo mooi vond is dat Jevve deze emoties op een rustige manier weer liet dempen. Mijn vertrouwen in haar op dat moment was groot moet ik zeggen. Ondanks dat er veel heftigheid gebeurde met mij, bleef ik een gevoel van veiligheid behouden.

Sinds de therapie ervaar ik veel meer rust in mijn emoties. Ook emotionele lijntjes met bepaalde mensen om mij heen zijn veranderd, veel luchtiger geworden. Het voelt meer dat ik de basis van mijn gevoel van veiligheid bij mezelf heb en deze niet meer zo afhankelijk is van de ander.

De werking van de behandeling zet zich nog voort, ik wacht met nieuwsgierigheid en enthousiasme af wat het me nog meer brengt!

Een hypnotherapie behandeling zou voor iedereen een cadeautje zijn om zo wie zo eens mee te maken. En wil je dat dan in veilige handen? Ga dan naar Jevve!