Bewustzijn in donororganen?

 

Mensen worden aangemoedigd om hun organen te doneren. Er is echter een uitdaging om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan. We hebben diepere inzichten nodig met betrekking tot de manier waarop ons bewustzijn verbonden is met ons stoffelijk lichaam en wat de invloed zou kunnen zijn van een transplantatie. Wat gebeurt er met het bewustzijn op het moment van het sterven? Is de persoon echt dood als iemand hersendood wordt verklaard en zijn organen worden verwijderd voor transplantatie? Heeft het natuurlijke stervensproces kunnen plaatsvinden of grijpt men daarin in door vanuit medisch oogpunt snel te handelen? Wat zijn de gevolgen voor donor en ontvanger indien er een verstrengeling van bewustzijn plaatsvindt?
Het bewustzijnsniveau van donor en ontvanger zou invloed kunnen hebben op het succes van de transplantatie. Als de donor erg gehecht is aan de fysieke aspecten van zijn leven, kan het zijn dat hij die na overlijden moeilijk los kan laten. Aan de ene kant kan dit een belemmering zijn voor de donor in het normale sterfproces en de reis na dit leven. Aan de andere kant kan het ook van invloed zijn op de ontvanger. Hypnotherapie kan hier een methode bieden die zorgt voor de oplossing door contact te maken met de ‘gast’ en hem te begeleiden te vertrekken.
Uit patiëntenverhalen en onderzoek blijkt dat sommige ontvangers van donororganen een karakterverandering hebben ervaren na de ontvangst van een hart, een long of een lever. Het zou zo kunnen zijn dat het orgaan niet alleen een pomp is of een chemische omzettingsinstrument is, maar dat er iets van het bewustzijn van de donor in huist. Dr. Pim van Lommel, cardioloog, onderzoeker en schrijver, bekend om zijn boek Eindeloos Bewustzijn (2007) over bijna-dood ervaringen, is van mening dat elke lichaamscel in verbinding staat met het bewustzijn. Niet alleen je hersenen en je hart, maar elke cel is ermee verbonden. Als je lichaam nog leeft, en dat is meestal het geval bij orgaantransplantatie want de donor is soms slechts hersendood, dan is er nog een verbinding tussen al die cellen en het bewustzijn van de donor.
Zou het zo kunnen zijn dat iemand die een orgaantransplantatie krijgt, de ontvanger soms persoonlijkheidskenmerken van de donor kan overnemen? Dit is in sommige gevallen waar. De reden daarvan is de energetische ‘handtekening’ van de donor, die nog in het lichaam aanwezig is als het orgaan wordt getransplanteerd. In veel tradities wordt gedacht dat het bewustzijn drie dagen de tijd nodig heeft om helemaal los te komen van het fysieke lichaam. Aangezien de donor slechts hersendood is, heeft dit proces zich nog niet voltrokken. Het orgaan wordt juist zo snel mogelijk verwijderd om het succes van de transplantatie te vergroten. Sommige ontvangers merken dit niet bewust en de energetische handtekening van de donor mengt zich met die van de ontvanger. In sommige gevallen voelt de ontvanger het wel.
Een harttransplantatie is inmiddels een routine-operatie. Maar een aantal patiënten die een nieuw hart hebben ontvangen, melden veranderingen op in hun smaak, hun persoonlijkheid en het meest bijzonder, in hun herinneringen. Is een hart dus alleen een pompt? Of zou het veel meer kunnen zijn?
De eerste persoon die een verandering in haar persoonlijkheid opmerkte was Claire Sylvia uit Boston (VS). Twintig jaar geleden kreeg zij als eerste een hart -en longtransplantatie in het New Haven Hospital. Zij merkte op dat er dingen verandert waren na de operatie. Zij raakte ervan overtuigd dat de ziel van de donor bij haar was en haar beïnvloedde. Ze kreeg andere voorkeuren voor voedsel, drankgebruik en gedrag. Haar handschrift veranderde. Ze kreeg herinneringen die niet van haar waren. Ze kwam in contact met de familie van de donor die konden bevestigen dat de nieuwe voorkeuren, gedrag en herinneringen sterkt overeenkwamen met die van de overledene.
Professor Paul Pearshall, cardio-neuroloog aan de universiteit van Honolulu, kwam dit soort ervaringen ook tegen in het ziekenhuis waar hij zelf een beenmergtransplantatie kreeg. Tijdens gesprekken met medepatiënten melden zij herinneringen, voedselvoorkeuren, gevoelens, angsten te ontvangen van hun donor.
Kan het hart informatie doorgeven van de donor naar de ontvanger? Professor Pearshall is ervan overtuigd dat de energie van het hart en het verwantschap met de hersenen de sleutel was. Meer en meer transplantatie-patiënten komen met deze ervaringen en lijken dit te bevestigen.
In Hypnose kunnen we communiceren met het bewustzijn van de cliënt. We maken contact met het onderbewuste en hebben toegang tot alle informatie die daar ligt opgeslagen. Tijdens de sessie kan er ook contact gemaakt worden met het bewustzijn van een overleden ziel, die zich heeft vastgezet op de cliënt. Vaak gaat dat gepaard met symptomen waar de cliënt last van heeft, zonder de oorzaak te kennen. Tijdens de sessie maak ik contact met dat bewustzijn en achterhaal ik de reden waarom hij bij de cliënt is gekomen en wat voor invloed hij uitoefent. Vaak heft het te maken met een gewelddadige dood of met onafgemaakte zaken, schuld, schaamte, verwarring. Bijna altijd kan deze verloren ziel gaan voelen dat hij verder wil op zijn eigen pad en kan hij begeleid worden zijn eigen reis voort te zetten.
In het geval van een donortransplantatie kan het zijn dat de donor zijn fysieke lichaam niet los kan laten en hij niet verder zijn eigen reis vervolgt. Zijn bewustzijn kan zich hechten aan de ontvanger en invloed uit oefenen op deze. In Hypnose kan er contact gemaakt worden met dit bewustzijn en kan er geholpen worden om los te laten en te vertrekken. Daardoor wordt de ontvanger van het orgaan bevrijdt van zijn bezoeker en verdwijnen de symptomen, karakterveranderingen en voorkeuren van de donor. Hypnose is een prachtige methode om dit te bewerkstelligen. Entiteiten of verloren zielen kunnen zich ook onder andere omstandigheden aan iemand hechten, bvb tijdens een operatie, een traumatisch moment of een schokkende ervaring, tijdens het gebruik van middelen. Met Hypnotherapie kunnen deze belastingen woden opgespoord en verwijderd. Want je wilt als enige huizen in je lijf.

In dit artikel heb ik gebruik gemaakt van de volgende Bron: TheProductionRV, “Geen enkele orgaandonor is dood.”