Burn out als wake-up call

Burn out als wake-up call

Jevve Jans

Als je te lang iets doet waar je niet gelukkig van wordt, heb je een aanzienlijk meer kans op het ontwikkelen van overspannenheid, stress en burn-out gerelateerde klachten. Het komt er op neer dat de verbinding tussen jou en je kern langzaam wordt verbroken. Burn-out is een wake-up call. Het is tijd om je leven onder de loep te nemen.

Burn-out is een ziekte van deze tijd. Je hoort en leest er overal over. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-outverschijnselen. Er zijn veel overeenkomsten met andere aandoeningen, zoals stress, overspannenheid, depressie, chronisch vermoeidheidssyndroom maar er is ook verschil. Het gaat mij nu niet om de specificatie met betrekking tot de exacte diagnose, maar om het meer algemene beeld achter dit soort klachten. Voor het gemak gebruik ik de term burn-out omdat de klachten volgens mij veelal te maken hebben met overspannenheid, intens moe zijn en uitputting.

Wat gebeurt er dat we allemaal zo opgebrand zijn? Volgens mij zijn er meerdere aspecten die samenlopen en die leiden tot diepe ontevredenheid over hoe je je leven leidt. Deze worden beïnvloed door de eisen van de maatschappij enerzijds en persoonsgebonden aspecten anderzijds. In onze samenleving ligt er heel veel nadruk op ‘presteren’, voldoen aan de eisen van je omgeving, laten zien wat je waard bent. Ook de verhoogde snelheid waarop we informatie moeten verwerken, ook op de werkvloer maar ook daarbuiten, speelt mee. Als je een sensitieve persoonlijkheid hebt met boven gemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme dan heb je meer kans dat de batterij leegloopt dan dat hij opgeladen wordt. Zo raak je opgebrand. Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

De samenleving

De druk waaraan we in deze tijd worden blootgesteld, is enorm. Steeds meer mensen zijn zoekend in hun leven naar hoe zij zichzelf staande moeten houden. Er hebben op meerdere vlakken veranderingen plaatsgevonden die invloed uitoefenen op ons functioneren in de samenleving. We zijn anders naar werk gaan kijken, en de samenstelling van het gezin en de rolverdeling daarbinnen is veranderd.

Vroeger bestond het gezin uit man, vrouw en kinderen; de hoeksteen van de maatschappij. In dat scenario werkte de man buitenshuis, de vrouw thuis. Je werkte bijna je hele leven op een plek, je werd steeds beter in wat je deed en verbond je met je bedrijf en de collega’s. Nu wordt er van je verwacht dat je “nieuwe uitdagingen” opzoekt, niet vastroest en jezelf steeds verbeterd wat leidt tot kortere dienstverbanden en minder commitment. Ook daar is de wereld sneller geworden. Bevalt het niet, of beval jij niet, dan stop je, of wordt je eruit gegooid. Dat laat minder ruimte voor groei en ontwikkeling die plaatsvindt door de gang van de tijd. De werksituatie wordt uitdagender maar ook onzekerder.

Ten aanzien van de verandering met betrekking tot de rolverdeling tussen man en vrouw ging de vrouw in het kader van de emancipatie (gelijke rechten en kansen) ook buitenshuis werken. En niet alleen daarom, je moest wel met z’n tweeën gaan werken om genoeg inkomen binnen te halen om een huis te kunnen kopen en om een bepaalde levensstandaard te kunnen blijven handhaven die we wilden nastreven in opvolging van de beelden die we voorgeschoteld krijgen via TV en sociale media. “Je bent (waard) wat je hebt.”

Vervolgens zie je een tendens dat meer dan de helft van de gezinnen het samen niet meer redden en uit elkaar gaan en een co-ouderschap regeling treffen. Nu hebben we dus twee huishoudens die het hoofd boven water moeten zien te houden en alles rond moeten zien te krijgen; het huishoudelijk werk, de boodschappen, de kinderen, het werk, het sociale leven. En niet vergeten dat je er ondertussen ook nog goed uit moet zien. s’Avonds zijn we moe en om tot rust te komen, gaat de TV aan en hebben we ondertussen een iPad op schoot om Facebook door te scrollen. De vraag is hoeveel ruimte er over blijft voor voelen wat we voelen en om de vraag te stellen: “Is dit nu wat ik echt wil met mijn leven?” Of misschien stel je die vragen helemaal niet en ga je maar door in die trein, want hij staat nu eenmaal op dit spoor en raast met hoge snelheid door zonder dat je erover nadenkt.

Opvoeding en programmering

Een ander aspect wat invloed heeft op het ontwikkelen van burn-out klachten is hoe jij als mens in het leven staat en hoe je over jezelf denkt/voelt. Dit bepaalt je copingstrategieën en uiteindelijk je welbevinden. Een kind ontwikkelt zich in de eerste zeven jaar op een onbewust niveau (theta/hypnose) waardoor het in staat wordt gesteld te leren van zijn ouders en omgeving door nabootsing en de ervaringen die het heeft. Het brein neemt alles als een spons op en geprogrammeerd als het ware de computer die vervolgens verantwoordelijk is voor het functioneren. 95% van het functioneren wordt bepaald door deze onbewuste programmering. Het kind (0-7 jaar) ontwikkeld zijn fysieke lichaam, leert zitten en lopen, praten en de sociale regels van omgangsgedrag. Volgens ontwikkelingspsycholoog Erikson (1902-1994) ontwikkelt de mens zijn identiteit volgens 8 stadia (later werden dat er 9). In de zuigelingen fase ontwikkelt het kind vertrouwen versus wantrouwen, in de peuterleeftijd autonomie versus schaamte en twijfel en in de kleuterleeftijd initiatief versus schuld. Vervolgens komen vlijt versus minderwaardigheid aan de orde. Identiteit versus identiteitsverwarring komt in de adolescentie aan bod, gevolgd door intimiteit versus isolement in de jongvolwassen tijd. Dan is de basis gelegd, de onbewuste programmering, van waaruit het individu zich verhoudt tot anderen en tot de wereld en zijn leven invulling geeft.

Burn-out als wake-up call

Al vanaf heel jongs af aan is er een overlevingsmechanisme in werking wat functioneert op basis van angst; het wil ons behoeden voor uitsluiting en afwijzing; de zogenaamde existentiële leegte en dood. We doen er alles om dit niet te laten gebeuren. Om te overleven en om deel te zijn van de sociale groep passen we ons aan. We leren afstemmen op wat anderen van ons vinden en van ons willen. We nemen onze eigen emoties niet serieus of laten ze ondergeschikt zijn aan de behoefte naar erkenning en bevestiging door anderen. We treden als het ware de wereld tegemoet met een harnas om ons heen. De radar die constant in werking is (doe ik het goed genoeg?) zorgt voor spanning. We zijn op een onbewust niveau altijd klaar om te vechten, te vluchten of te bevriezen, alsof er een constante dreiging aanwezig zou zijn. Vanuit die angst moeten we onszelf steeds bewijzen, dat we het wél waard zijn, terwijl we innerlijk overtuigd zijn dat het niet zo is.

Door dit harnas verliezen we niet alleen het contact met anderen om ons heen, maar ook met onszelf. We weten op den duur niet meer wát we voelen, wát we willen. En als we het al weten, dan durven we er vaak niet voor te gaan staan, wederom vanuit de angst voor afwijzing of het verlies van aanzien en inkomsten. Dit is een innerlijk conflict wat heel veel energie vraagt en ervoor zorgt dat we afgesloten zijn van ons innerlijk voelen, weten en onze innerlijke wijsheid en kracht. We zijn zo gewapend in hoe we omgaan met anderen dan de energie niet meer stroomt, we zijn losgekoppeld van onszelf en raken uitgeput. Daar is de burn-out. Het signaal dat we wakker moeten worden.

Kwestie van overleven in plaats van leven

Steeds meer mensen vragen zich af wat het doel is in hun leven; wie ze zijn en wat ze willen. Ze zijn terecht gekomen op een plek waarvan ze zich afvragen of dit het wel is. Maar innerlijk leeft de wens om vervulling te geven aan de wens van de ziel. De ziel is gekomen met een reden en verlangt naar expressie van het unieke zelf. Het knaagt als het niet gehoord wordt.

Onze samenleving richt zich primair op het verstand. Mensen proberen met hun hoofd te bedenken hoe ze het antwoord op die zoektocht naar vervulling gaan vinden. Maar met denken gaan we de oplossing niet vinden. Volgens de antroposofie kan je met het hoofd alleen na-denken, dit wil letterlijk zeggen ‘terug kijken’ naar wat er gebeurd is. Zo kom je echter niet te weten wat je (in de toekomst) echt wilt. Daar heb je je gevoel bij nodig.

Een nieuwe weg inslaan

Als we op zoek willen gaan naar een vervullend leven dan leidt die zoektocht ons naar onze gevoelswereld. We hebben geleerd ons aan te passen om geaccepteerd te worden. Daar zit de angst dat we niet goed genoeg zijn, dat we gaan falen, dat we moeten buigen anders breken we. De programmering die eens functioneel was, werkt niet in ons voordeel. Het is tijd voor een herziening.

Er zijn twee aandachtspunten:

  1. Enerzijds moeten we de eisen die ‘de maatschappij’ aan ons stelt, loslaten. Zijn we vrij om te doen wat we eigenlijk willen of zitten we vast aan een baan die onze hoge levensstandaard en ons zelfbeeld betaalt?
  2. Anderzijds zullen we ons van onze negatieve overtuigingen moeten bevrijden die ons laten geloven dat we niet goed genoeg zijn, dat we vroeg of laat zullen falen, dat we het niet waard zijn. We moeten patronen die zelfdestructief zijn loslaten, disfunctionele gedachten over onszelf veranderen en onze onverwerkte zaken uit je verleden aanpakken.

Als we willen herstellen van een burn-out moeten we onze angsten onder ogen zien. Het is tijd voor een innerlijke opschoning. Oude negatieve overtuigingen mogen plaats maken voor de universele waarheid; dat je er mag zijn, zoals je bent. Er komt veel energie vrij op het moment dat je de pijn en het ongemak aankijkt en kan (ver)dragen. De grondvesten van je huis worden verstevigd en je kan beter omgaan met wat er allemaal op je afkomt en met wat je allemaal aan (verborgen) gevoelens in je hebt.

Dit innerlijk werk kan je op veel manieren doen. Vanuit mijn eigen levensvragen en thema’s ben ik al meer dan 25 jaar bezig met (zelf-)studie in de sociale, psychologische en spirituele kennis -en ervaringsgebieden. Ik heb veel gewerkt binnen verschillende therapeutische stromingen, zowel ‘praat’ therapie als lichaamsgerichte vormen. Elke vorm bracht zijn inzichten, ervaringen en groei. De diepste veranderingen in hoe ik mezelf ervaar en hoe ik in het leven sta komt bij mij echter door therapeutisch werk in hypnose. Je werkt direct met het onderbewuste, daar waar de programmering zit en je kan alle vormen van therapeutisch werk (Inner Child Therapy, Inner Dialogue, Partstherapy, Vergevingswerk, Schaduwwerk enzovoort) doen met het onderbewuste (95%) in plaats van met de beperkte bewuste mind (5%), wat het veel en veel doeltreffender maakt. Op deze manier kan je mooie stappen zetten. Om terug te komen op de ontwikkelingsfasen van Erikson, met hypnose kan je van wantrouwen naar vertrouwen gaan, van schaamte en twijfel naar autonomie, van schuldgevoel naar initiatief, van identiteitsverwarring naar identiteit, van isolement naar intimiteit, van stagnatie naar stromen en van wanhoop naar integriteit. Zo vergroot je zelfdragend vermogen en kan je zijn wie je bent.

Bio

Jevve Jans is geregistreerd therapeut/coach en breed geïnteresseerd in allerlei vormen van therapie en zelfrealisatie. In 2017 heeft zij AmaLuz, Praktijk voor Therapie en Persoonlijke ontwikkeling geopend. Zij zet zich in om mensen te begeleiden die last hebben van burn-out, overspannenheid, stress, blokkades en angsten. Zij is doctorandus in de Psychologie, master in Dans-en Bewegingstherapie en gecertificeerd medisch hypnotherapeut. Zij combineert haar kennis uit verschillende stromingen binnen de psychologie (Gestalt, zijns-oriëntatie, psycho-dynamische therapie) en lichaamsgerichte therapieën met meer filosofische en spirituele kennis en ervaring. Kenmerkend voor de sessies is dat er gewerkt wordt met trance en hypnose om te kunnen veranderen op de diepste lagen van het onderbewuste. Zo ga je naar de kern en word je wie je bent. Meer info www.amaluz.nl.

Een ander mens, opgelucht en blij.

 

Je weet nooit wat je allemaal tegenkomt als je aan een hypnotherapie sessie begint.
Ik had aantal prachtige sessies met een cliënt die tegen een burn-out aanzat. Hij had veel twijfels over zichzelf en zijn eigen kunnen. Hij kwam binnen en zei: ik voel me vaak een mislukkeling. Hij ervoer veel spanning in zijn lijf. Hij had een chronische aandoening en problemen met nek, rug, schouders, spijsvertering, blaas. Goed uitrusten was moeilijk omdat hij s’ nachts vaak op moest. Hij ervoer ook veel onzekerheid over zijn eigen kunnen en had niet veel levenslust en passie.

Tijdens de eerste sessie hebben we gewerkt aan het verstevigen van de basis. In de regressie kwam de relatie met zijn vader sterk naar voren waar een mooie transformatie kon plaatsvinden. De verantwoordelijkheden waren verward geraakt waardoor hij veel te jong de last van het gezin op zijn schouders voelde.
Tijdens de tweede sessie heb ik aan het hoger bewustzijn gevraagd een Bodyscan te doen. Toen mocht ik communiceren met de energie in de nek. Dat bleek een deel van de cliënt zelf te zijn wat als taak en intentie had te helpen met loslaten van twijfel en onzekerheid. Op het vierde levensjaar van de cliënt was er echter iets aangrijpendst gebeurd waardoor deze intentie omgekeerd werd. Hij zorgde ervoor dat twijfel en zelfzekerheid vast gehouden werden en de eigen kracht los gelaten werd. Dat zorgde ervoor dat de cliënt zich klein en zwak ging voelen en altijd aan zichzelf twijfelde. Uit het gesprek wat ik voerde met dit deel van de onbewuste geest was duidelijk te voelen dat het spijt had van hoe het was gelopen. De bereidheid om het anders te gaan doen, was enorm. Tranen stroomden over het gezicht van de cliënt, van ontroering en opluchting.
Daarna mochten we nog een verloren ziel terug naar huis begeleiden. Zij veroorzaakte klachten in de buik. Uit het gesprek met haar bleek dat zij ooit was neergestoken in de buik.  Ze had haar weg niet kunnen vervolgen door de emotionele schok en de paniek die ze had gevoel op het moment van haar overlijden. Al 15 jaar was zij bij de cliënt en gaf hem spanningen in de buik waar zij zijn twijfels aanwakkerde en spanning en onrust zaaide. Zij voelde zich prettig op dat trillingsniveau, veroorzaakt door haar onverwerkte gewelddadige dood. Nu is ze bevrijd en kan ze verder. De cliënt voelt zich bevrijd van een grote last.
Een beetje shaken van het diepe werk wat we gedaan hadden, gaat de cliënt naar huis. Opgelucht en blij. Hij voelt zich een ander mens.

Hypnose coaching… A life changer!

Ik stond eindelijk weer op beide voeten op de grond.
 
Ik had al veel ander therapeutisch werk gedaan, zowel lichaamsgericht als in gespreksvorm. Dat had me al veel opgeleverd, maar toch liep ik tegen een soort plafond aan. Ik snapte al best veel, maar ik voelde me niet echt veel beter. Ik was altijd een onzeker meisje en twijfelde aan mezelf aan aan mijn kunnen. Daardoor kon ik me nooit goed uitdrukken, durfde ik niet te doen wat ik eigenlijk wilde en verloor ik mezelf steeds opnieuw in relaties.
 
Toen besloot ik een hypnose sessie te doen. Dat bleek te zijn wat ik nodig had. Ik kwam echt met mijn voeten op de grond. Eindelijk!
 
Tijdens de hypnose sessie gingen we naar het moment van incarnatie. Daar werden de gevoelens van veiligheid, zelfzekerheid, eigenwaarde, vertrouwen en er mogen zijn, opgehoogd naar een 10. Het was een intens moment, waarbij ik vanbinnen gewoon voelde hoe deze gevoelens krachtig werden. Na een paar minuten had ik het gevoel alsof ik boven op een berg stond en de wereld aankon.
 
Daarna zijn we gaan werken aan ‘het probleem’. Het voelde alsof er op verschillende lagen allemaal angels werden uitgehaald. Er stroomde ook energie door me heen, het voelde alsof er ‘veel aan de gang’ was. Ik wist niet precies wat, maar ik dacht: laat maar gebeuren. Dat was wel een gek gevoel.
 
Na de sessie was ik dagen lang heel moe. Alsof ik opnieuw gereset werd. Ik heb ook geleerd om in zelfhypnose te gaan. Daar heb ik ontzettend veel aan. Elke dag, als ik voel dat ik er niet helemaal ben, dan verhoog ik zelf weer die ‘parameters’. Het gevoel van boven op de berg komt dan terug. Dan val ik in slaap met een hart vol vertrouwen.
Ik kan het iedereen aanraden. Ik heb sindsdien nog een paar sessies gedaan en iedere keer voel ik dat er van alles wordt opgeschoond en ik steviger sta. Ik kan iedere keer een laag dieper, waardoor ik meer aankan. Dingen blijven gebeuren, volgens mij houdt het nooit op. Maar ik kan er wel veel beter op reageren, ik heb veel meer veerkracht en voel me veel gelukkiger dan daarvoor. A life changer for me!

Bewustzijn in donororganen?

 

Mensen worden aangemoedigd om hun organen te doneren. Er is echter een uitdaging om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan. We hebben diepere inzichten nodig met betrekking tot de manier waarop ons bewustzijn verbonden is met ons stoffelijk lichaam en wat de invloed zou kunnen zijn van een transplantatie. Wat gebeurt er met het bewustzijn op het moment van het sterven? Is de persoon echt dood als iemand hersendood wordt verklaard en zijn organen worden verwijderd voor transplantatie? Heeft het natuurlijke stervensproces kunnen plaatsvinden of grijpt men daarin in door vanuit medisch oogpunt snel te handelen? Wat zijn de gevolgen voor donor en ontvanger indien er een verstrengeling van bewustzijn plaatsvindt?
Het bewustzijnsniveau van donor en ontvanger zou invloed kunnen hebben op het succes van de transplantatie. Als de donor erg gehecht is aan de fysieke aspecten van zijn leven, kan het zijn dat hij die na overlijden moeilijk los kan laten. Aan de ene kant kan dit een belemmering zijn voor de donor in het normale sterfproces en de reis na dit leven. Aan de andere kant kan het ook van invloed zijn op de ontvanger. Hypnotherapie kan hier een methode bieden die zorgt voor de oplossing door contact te maken met de ‘gast’ en hem te begeleiden te vertrekken.
Uit patiëntenverhalen en onderzoek blijkt dat sommige ontvangers van donororganen een karakterverandering hebben ervaren na de ontvangst van een hart, een long of een lever. Het zou zo kunnen zijn dat het orgaan niet alleen een pomp is of een chemische omzettingsinstrument is, maar dat er iets van het bewustzijn van de donor in huist. Dr. Pim van Lommel, cardioloog, onderzoeker en schrijver, bekend om zijn boek Eindeloos Bewustzijn (2007) over bijna-dood ervaringen, is van mening dat elke lichaamscel in verbinding staat met het bewustzijn. Niet alleen je hersenen en je hart, maar elke cel is ermee verbonden. Als je lichaam nog leeft, en dat is meestal het geval bij orgaantransplantatie want de donor is soms slechts hersendood, dan is er nog een verbinding tussen al die cellen en het bewustzijn van de donor.
Zou het zo kunnen zijn dat iemand die een orgaantransplantatie krijgt, de ontvanger soms persoonlijkheidskenmerken van de donor kan overnemen? Dit is in sommige gevallen waar. De reden daarvan is de energetische ‘handtekening’ van de donor, die nog in het lichaam aanwezig is als het orgaan wordt getransplanteerd. In veel tradities wordt gedacht dat het bewustzijn drie dagen de tijd nodig heeft om helemaal los te komen van het fysieke lichaam. Aangezien de donor slechts hersendood is, heeft dit proces zich nog niet voltrokken. Het orgaan wordt juist zo snel mogelijk verwijderd om het succes van de transplantatie te vergroten. Sommige ontvangers merken dit niet bewust en de energetische handtekening van de donor mengt zich met die van de ontvanger. In sommige gevallen voelt de ontvanger het wel.
Een harttransplantatie is inmiddels een routine-operatie. Maar een aantal patiënten die een nieuw hart hebben ontvangen, melden veranderingen op in hun smaak, hun persoonlijkheid en het meest bijzonder, in hun herinneringen. Is een hart dus alleen een pompt? Of zou het veel meer kunnen zijn?
De eerste persoon die een verandering in haar persoonlijkheid opmerkte was Claire Sylvia uit Boston (VS). Twintig jaar geleden kreeg zij als eerste een hart -en longtransplantatie in het New Haven Hospital. Zij merkte op dat er dingen verandert waren na de operatie. Zij raakte ervan overtuigd dat de ziel van de donor bij haar was en haar beïnvloedde. Ze kreeg andere voorkeuren voor voedsel, drankgebruik en gedrag. Haar handschrift veranderde. Ze kreeg herinneringen die niet van haar waren. Ze kwam in contact met de familie van de donor die konden bevestigen dat de nieuwe voorkeuren, gedrag en herinneringen sterkt overeenkwamen met die van de overledene.
Professor Paul Pearshall, cardio-neuroloog aan de universiteit van Honolulu, kwam dit soort ervaringen ook tegen in het ziekenhuis waar hij zelf een beenmergtransplantatie kreeg. Tijdens gesprekken met medepatiënten melden zij herinneringen, voedselvoorkeuren, gevoelens, angsten te ontvangen van hun donor.
Kan het hart informatie doorgeven van de donor naar de ontvanger? Professor Pearshall is ervan overtuigd dat de energie van het hart en het verwantschap met de hersenen de sleutel was. Meer en meer transplantatie-patiënten komen met deze ervaringen en lijken dit te bevestigen.
In Hypnose kunnen we communiceren met het bewustzijn van de cliënt. We maken contact met het onderbewuste en hebben toegang tot alle informatie die daar ligt opgeslagen. Tijdens de sessie kan er ook contact gemaakt worden met het bewustzijn van een overleden ziel, die zich heeft vastgezet op de cliënt. Vaak gaat dat gepaard met symptomen waar de cliënt last van heeft, zonder de oorzaak te kennen. Tijdens de sessie maak ik contact met dat bewustzijn en achterhaal ik de reden waarom hij bij de cliënt is gekomen en wat voor invloed hij uitoefent. Vaak heft het te maken met een gewelddadige dood of met onafgemaakte zaken, schuld, schaamte, verwarring. Bijna altijd kan deze verloren ziel gaan voelen dat hij verder wil op zijn eigen pad en kan hij begeleid worden zijn eigen reis voort te zetten.
In het geval van een donortransplantatie kan het zijn dat de donor zijn fysieke lichaam niet los kan laten en hij niet verder zijn eigen reis vervolgt. Zijn bewustzijn kan zich hechten aan de ontvanger en invloed uit oefenen op deze. In Hypnose kan er contact gemaakt worden met dit bewustzijn en kan er geholpen worden om los te laten en te vertrekken. Daardoor wordt de ontvanger van het orgaan bevrijdt van zijn bezoeker en verdwijnen de symptomen, karakterveranderingen en voorkeuren van de donor. Hypnose is een prachtige methode om dit te bewerkstelligen. Entiteiten of verloren zielen kunnen zich ook onder andere omstandigheden aan iemand hechten, bvb tijdens een operatie, een traumatisch moment of een schokkende ervaring, tijdens het gebruik van middelen. Met Hypnotherapie kunnen deze belastingen woden opgespoord en verwijderd. Want je wilt als enige huizen in je lijf.

In dit artikel heb ik gebruik gemaakt van de volgende Bron: TheProductionRV, “Geen enkele orgaandonor is dood.”

QHHT geeft een vooruitblik op de Nieuwe Aarde.

Hoe begin ik te beschrijven wat er uit de fantastische QHHT-sessie met Jevve Jans kwam? Ik merk dat mijn helder- (voelend, ziend, horend whatever) – heid met sprongen vooruit gaat. De reizen worden steeds helderder, meer detail. En eenmaal toegang tot de andere realm kan ik zo antwoord krijgen op vragen die ik (of iemand anders in dit geval) stel.
Jevve is een geweldige begeleider van QHHT. Ik wens haar een bloeiende praktijk toe, ze heeft zoveel moois te geven.

Maar goed. Het begon diep onder zee. Er zat een blauw lichtgevend voorwerp (of dier) onder het zand en dat kwam omhoog. Ik kon er in. Ik weet niet wat het was.
En ik bleek een mooie blauw-groene vissenstaart te hebben. Later bleek ik een zeemeerman te zijn. Ik zwom met een heerlijk gemak onder water, zij aan zijn met een dolfijn. Ik zwom naar de kust, ging zitten op het zand en keek om me heen. De lucht had een andere kleur. Meer blauw-paars. Het voelde heel veilig en goed.
Ik ging weer dieper in zee en voelde dat ik een taak moest doen. Ik kreeg vleugels (of die had ik al) en vloog naar de rand van de atmosfeer. Daar zat een groot lichtblauw gat. Er stak een wit ei door het gat.
Mijn taak was om barsten in het ei te maken. Het was een gevaarlijke klus en moest voorzichtig gebeuren.
Het ei zakte steeds verder naar beneden en opende zich.
Er kwam een prachtige regenboogkleurige phoenix uit het ei.
Iedereen hield zijn adem in, vol ontzag.

Ik kreeg daarop contact met mijn vuurdraak en voelde hem heel duidelijk en vloog op zijn rug de aarde over. Ik riep mensen aan met een soort lokroep ahhhooooeeeee! en voelde mijn eigen hart helemaal openen. Ik opende hiermee het hart van anderen.
De band met die draak was al heel oud en heel dierbaar. Ik kreeg ook zijn naam te horen, maar het was een soort oud Keltische naam, bijna niet uit te spreken.

Ik kon het effect zien van de geboorte van de Phoenix.
Er spreidde regenboogkleuren uit over de aarde. En een diep-dieppaars bij de polen. Ik zag het kosmische donkerpaarse licht door de aarde heengaan via de polen.
Vervolgens spreidde het licht zich langzaam uit over de aarde.
Dit zorgde ervoor dat de kleur van de hemel ging veranderen. Dit was heel belangrijk om te weten. De kleur van de hemel gaat veranderen. Het speelde zich nu af en de komende 7 jaar gaat de kleur van de hemel steeds wat paarser worden. Dit gaan we opmerken.

Dit paarse licht komt van het kosmische licht wat de aarde binnenkomt. We zullen zelf ook zichtbaarder worden in onze energetische druk en we kunnen makkelijker contact maken met de kosmische energie. De ‘veil’ wordt dunner.

Ik zag daarna de ‘event’ gebeuren. Dit was een plotselinge gebeurtenis, als een dam die op uitbarsten staan en dan doorbreekt.
De druk zal plotseling afnemen. De druk van de atmosfeer. En we gaan dit voelen als een expansie. In een keer krijgen we meer ruimte. Maar ook de zee en alles krijgt meer ruimte en zal omhoog komen.
Als we dit weten en meegaan met de flow is het niet zoveel aan de hand. We worden lichter en dat is een heel prettige ervaring. Wel verrassend, omdat het zo plots is, maar wel fijn.
Ik zag mensen zich vasthouden aan materie, omdat ze bang waren voor de onbekende krachten.
Dit veroorzaakt een hoop leed en verwarring.

Mensen zullen gedefinieerd worden aan hun kleur. Zwart verdwijnt in de ruimte.
Ik zag ook een soort ‘eindbeeld’ hoe de nieuwe aarde er uit gaat zien.
Van een bijzondere klaarheid. Een helder donkerpaarse lucht, waar de sterren ook overdag te zien zijn. Wij zijn transparanter en onze aurakleuren zijn duidelijk te zien. Alles is helderder en lichter.
Ook snelheid was een thema. Ik zag auto’s vliegtuigen ed allemaal verdwijnen. Omdat we tot inzicht komen dat we snelheid erg hebben overgewaardeerd. Terwijl we die snelheid eigenlijk helemaal niet aankunnen. Ik zag veel ongelukken die gebeuren omdat we snelheid niet aankunnen. Dat zal weer teruggebracht gaan worden, naar aanwezig zijn op die plek en die tijd. En veel meer rust om ergens aan te komen of iets te bereiken.
Ik zag sowieso heel weinig materie.
De natuurwezens komen allemaal weer terug. Dit is nu al aan het gebeuren. Ze verschuilen zich en ze hebben ons nodig om uitgenodigd te worden. Wij moeten zichtbaarder worden. Dan pas kunnen ze ons ook vinden. Dit was ook een oproep aan de lichtwerkers, om de natuurwezens aan te gaan roepen.

Wat een fantastische Innerlijke Reis waar ook op persoonlijk vlak heel veel mocht komen aan inzichten en veranderwerk.

Na Hypnose een opgeruimd gevoel.

 

In eerste instantie vond ik het best spannend om een hypnose-sessie te ondergaan. Bang om buiten mezelf te geraken, mezelf niet meer terug te vinden. Je legt me duidelijk uit wat je gaat doen en je stelt me gerust.

Voor mij is mijn thema: verandering van patronen en mijn passie onderzoeken. Ik wil graag meer rust en daarbij mijn creativiteit in balans brengen.

Je geeft me aan dat je me in contact brengt met mijn Hoger Bewustzijn en jij daaraan vragen zal gaan stellen, waarop ik, door middel van het bewegen van mijn vingers antwoord zal gaan geven. Hierdoor krijg ik wat vertrouwen dat ik er “bij” zal zijn.

Je brengt me in een staat van ontspanning. Wat ik prettig vind aan jouw manier is dat je een mooie duidelijke zachte stem hebt. Ook ervaar ik dat je me wilt helpen, me wil begeleiden om contact te maken met mijn Hoger Bewustzijn.

Je brengt me terug bij mijn 1e ademstoot, mijn eerste moment dat ik stemmen hoorde en het eerste moment dat ik me blij en gelukkig voelde. Ook breng je me bij andere herinneringen en help je me deze te omschrijven en te doorleven.

Wat ik daarbij heel fijn heb gevonden, is dat je me vraagt dat de volwassen Yolanda dat kind omhelst en geeft wat het nodig heeft. Het heeft me ontroerd dat het kind in mij zich gedragen en gekoesterd voelt en dat ik het zelf doe. Ik voelde me sterk, liefdevol, warm en krachtig.

Ook geeft het me het gevoel en het vertrouwen dat ik mezelf kan dragen en niet afhankelijk ben van jou alleen in deze sessie. (“I can help myself”)

In deze sessie heb ik zowel anderen als mezelf vergeven, wat me ruimte geeft om verder te gaan. Als het oude is opgeruimd, voel ik mijn linkerbeen bewegen.

Je vraagt of het een energie is of een geest. En of deze mannelijk of vrouwelijk is. Het is een geest en hij is mannelijk. Hij wilde me helpen, maar ik wil nu afstand van hem nemen. Met jouw hulp is dat gelukt. ik heb het als zeer zorgzaam ervaren, dat je zowel mij als mijn “innerlijke” bewoner op weg helpt om verder te kunnen gaan.

Dan blijkt er nog een vrouwelijke energie in mijn hoofd te zijn, die ik als blauw ervaar als deze zich naar beneden beweegt in mijn lichaam. Ik word er blij van en het geeft me plezier, lucht en ruimte.  Deze energie is nu meer vrijgekomen en ik ervaar deze als een belangrijk deel van mijn passie.

Deze sessie heb ik ervaren als bewustwording en opruiming. Voor mij is het het beeld van een paddestoel… De stam ben ik en boven mijn hoofd is het Hoger Bewustzijn. Jij hebt me geholpen om het luikje naar de grote zolder (de hoed van de paddestoel) open te zetten en me zo in contact gebracht, met wat bij mijn hoort.

Jij hebt me in contact gebracht met datgene wat mij leidt en daarmee ook een heel stuk vertrouwen gegeven dat ik dat bij me draag en daar ook zelf mee in contact kan komen.

Het heeft me ook gerustgesteld dat ik mezelf juist niet verlies, maar juist meer terug kan vinden met jouw kundige en begeleidende hulp.

Lieve Jevve,

Dankjewel voor wat je me hebt gegeven.

Je hebt me een opgeruimd gemoed gegeven en ook in contact gebracht met mijn bewustzijn en mijn passie.

Y. vd V – Eindhoven

Angsten opruimen met Hypnotherapie.

 

Een hypnotherapie behandeling zou voor iedereen een cadeautje zijn om sowieso eens mee te maken.

Ik wilde al heel lang een hypnotherapie behandeling, maar ik vond het eigenlijk wel heel erg spannend. Mijn controle uit handen geven…. Ten minste dat was mijn angst dat dat zou gebeuren tijdens zo’n behandeling.

Maar al lang had ik het gevoel dat ik, na al die therapieën die ik al heb gevolgd, deze behandeling nog nodig zou zijn om op een andere manier mijn problemen aan te pakken. Zodat ik eindelijk een afronding kan gaan maken.

En daar was Jevve. Zo goed kende ik haar niet, af en toe een praatje gemaakt. Maar toen ik hoorde dat zij een hypnotherapeut is, voelde het voor mij direct goed. Ja, met Jevve wilde ik dit proces wel aangaan. Dat vertrouwen voelde ik direct, of had ik eigenlijk al.

Ik kamp met fibromyalgie; chronische vermoeidheid, chronische spier- en gewrichtspijn. Ontstaan op mijn 15de levensjaar tijdens een heftige tijd in mijn leven.

Voor mij is duidelijk dat de fibromyalgie bij mij een oorsprong heeft in mijn manier van het verwerken van heftige emoties; ik verwerk de emoties niet maar sla ze op in mijn fysiek waardoor er voortdurend spanning aanwezig is in mijn lijf. Mijn eigen analyse.

Tijd om resten van oude angsten op te ruimen. Dat was mijn doel van de hypnotherapie.

De behandeling was een intense en bijzondere ervaring. Er kwamen heel wat oude en heftige emoties naar boven. Dit was wel even veel, maar wat ik nu zo mooi vond is dat Jevve deze emoties op een rustige manier weer liet dempen. Mijn vertrouwen in haar op dat moment was groot moet ik zeggen. Ondanks dat er veel heftigheid gebeurde met mij, bleef ik een gevoel van veiligheid behouden.

Sinds de therapie ervaar ik veel meer rust in mijn emoties. Ook emotionele lijntjes met bepaalde mensen om mij heen zijn veranderd, veel luchtiger geworden. Het voelt meer dat ik de basis van mijn gevoel van veiligheid bij mezelf heb en deze niet meer zo afhankelijk is van de ander.

De werking van de behandeling zet zich nog voort, ik wacht met nieuwsgierigheid en enthousiasme af wat het me nog meer brengt!

Een hypnotherapie behandeling zou voor iedereen een cadeautje zijn om zo wie zo eens mee te maken. En wil je dat dan in veilige handen? Ga dan naar Jevve!

Door Hypnose meer zelfvertrouwen.

Mijn vragen hadden te maken met wegen tot ontspanning, richting voor mijn toekomstplannen en stembevrijding. Met vertrouwen stapte ik bij jou in de stoel.
Eenmaal in de stoel voelde ik me, ondanks de lichte nervositeit meteen erg op mijn gemak. De sfeer die in de kamer hing en jouw energie maakte dat ik me welkom voelde en uitgenodigd tot overgave. Meegenomen te worden in zo’n diepe ontspanning waarin de afstemming voelt als thuiskomen was voor mij een hele plezierige en bijzondere ervaring.
De manier van opschonen met de focus op de weg voor me ervaar ik als erg verrijkend.
Voor mij bracht de sessie een sterk gevoel van thuiskomen bij mezelf. Voor het eerst ervoer ik de vrede van mijn eigen hart, helemaal veilig in mezelf.
Al meteen na de sessie bleek hoe krachtig het werk was dat gedaan was. Alles wat ik zei kwam uit een ander plek. Nu spreek ik vanuit mezelf en dat is een wereld van verschil. Het klinkt anders, ik ben duidelijker en kan op een liefdevolle manier mijn grenzen aangeven. Ik voel me liefdevol verbonden met de mens die ik ben in dit leven en heb plotseling alle vertrouwen om dit met de wereld te delen. De wereld mag me zien en dat voelt echt heel erg goed.
De worsteling met het moederschap die ik al tijden ervoer, lijkt ook minder te zijn. Het voelt niet meer als een verplichting, maar als een liefdevolle keuze uit mijn eigen hart.
De twee weken na de sessie ben ik wel heel heel héél erg moe geweest. Op het hoogtepunt heb ik bijna 3 dagen aan een stuk geslapen. De processen die ik onderging waren pittig, ik kreeg een keelontsteking en was mijn stem 2 dagen kwijt.
Nadien was ik echter niet meer te remmen en als vanzelf kwamen er allemaal mensen en dingen op mijn pad die aansluiten bij waar ik naar op weg ben. Ik voel me goed bij mezelf en ben in harmonie met de stroom in mij die van moment tot moment veranderlijk is.
Lieve Jevve, voor nu wens ik je een voorwaartse stroom met je hypnose praktijk, ga zo door!
J.v.L – Eindhoven

Minder stress sinds mijn Hypno-sessie.

Ik heb een hypnose-behandeling bij Jevve Jans gekregen. Dit nadat ik positieve feed-back had gehoord van een vriendin.
De behandeling vind ik een soort herprogrammeren, ik geloof daar wel in, dat is ook nodig denk ik als je zoiets gaat ondernemen , iets zoals NLP, dingen in jezelf weer wortelen , dieper en sterker geworteld dan je gedachtenstroom die vaak je leven beheerst.
Mijn verlangen was om minder stress te voelen als ik bob een weekend “nog geen plannen had” en beter om beter te voelen in mijn  eigen gezelschap. 
Nu enige tijd later, kijk ik erop terug dat het me heel goed is gegaan na de behandeling. De vooruitgang zit hem vaak in dingen die je niet direct door hebt, ik krijg de laatste tijd vaak te horen dat ik er goed uitzie, dat ik goed bezig ben en ik ervaar dat ik fijner in mijn relatie zit. Iets grappigs vind ik. Het valt me ook op dat ik vaker wat later kom op afspraken de laatste tijd , voor mij persoonlijk iets positiefs, ik ben gewoon nog ff liever bij mezelf.
Getekend  B.G. – Eindhoven

Dankzij Hypnose heb ik mijn seksuele trauma overwonnen.

Seksualiteit was het thema waarvoor ik bij Jevve kwam. Tot nu toe in mijn leven, was er niets geweest dat mijn diepe angst daarvoor verlichten kon.

Meteen vanaf het eerste moment dat Jevve begon met de hypnose, kwam er een gevoel van diepe ontspanning over me heen. Ik weet nog dat het me verwonderde en ik dacht : ‘Dit is Jevve op het lijf geschreven.’ Haar stem en warme aanwezigheid gaven mij een gevoel van geborgenheid, waardoor ik me heel makkelijk aan die ontspanning kon overgeven.
Toen begon er een reis – zo ervaarde ik dat – door allerlei lagen heen die ik niet beschrijven kan. Het verliep heel soepel en ik was er gewoon bij. Na zo’n anderhalf uur die voorbij vlogen, voelde ik een staat van vrede die ik nog niet kende.

Toen ik daarna bij haar aan de tafel zat na te praten, merkte ik hoe anders ik zat.
Niet gespannen en licht duizelig zoals voor de sessie, maar met alle gemak van de wereld en goed geaard.

Op de fiets naar huis dacht ik: ‘Alleen al dit gevoel van ontspanning is zo bijzonder voor mij.’ Verder maakte ik me geen illusies.

Hoewel ik zeker het gevoel had dat er tijdens de hypnose dingen opgelost werden, kon ik me toch niet goed voorstellen dat één zo’n sessie zo’n groot probleem kon oplossen.
Maar inmiddels heb ik ervaren dat dat wel zo is. Er is echt iets veranderd. Mijn angst is weg. Ervoor in de plaats is nieuwsgierigheid gekomen.

Ik kan het nog niet zo goed geloven, maar het is een zegen om nu aan een nieuwe ontdekkingsreis te mogen beginnen. Ik ben Jevve heel dankbaar.

M.H. – Eindhoven